fbpx

Traumatisk hjerneskade

Vægtaflastet gangtræning med Litegait efter traumatisk hjerneskade.

En traumatisk hjerneskade opstår som følge af en voldelig påvirkning af hjernen, fx ved trafikulykker, vold, slag eller faldulykker.

Afhængig af traumets styrke kan hjerneskadens sværhedsgrad variere fra lette hjernerystelser med spontan helbredelse, til moderate eller svære hovedtraumer. Ved svære tilfælde ses ofte varige neurologiske, psykologiske og fysiske følger. 

Er du eller dine pårørende blevet ramt, så kan der være hjælp at hente, hvis man melder sig ind i Hjernesagen eller Hjerneskadeforeningen.

Genoptræning efter traumatisk hjerneskade

Træningen tager udgangspunkt i de udfordringer, du oplever i din hverdag, såsom rejse-sætte sig, spise, klare toiletbesøg, gå på trapper, gå eller måske løbe. Med målrettet og specialiseret terapeutisk genoptræning efter en hjerneskade er der en væsentlig større sandsynlighed for, at du opnår en højere funktionsevne. 

Forskning viser, at hjernen er i stand til at lave nye forbindelser, som kan tage over for nogle af de skadede områder. Vores hjerne er således formbar eller plastisk, og det er derfor muligt at lære nyt igennem hele livet. For at hjernen eksempelvis kan genindlære evnen til bevægelse i den ramte arm eller det ramte ben, kræver det RIGTIG MANGE repetitioner. Mange repetitioner stimulerer gendannelse af hjernens netværk. Dermed bedres evnen til at styre kroppen, så du igen kan spise, gå og klare hverdagens opgaver.

Hvis man omvendt ikke genoptræner, eller ens genoptræning er mangelfuld viser forskningen, at risikoen for yderligere tilbagegang i de tilbageværende funktioner stiger, idet man mister yderligere styrke, når man ikke bevæger sig tilstrækkeligt. 

Der vurderes altid på, om dine behov er dækket udelukkende via den fysioterapeutiske træning. Ofte ser man ved traumatiske hjerneskader, at øvrige faggrupper indenfor neurologien bør inddrages. En tværfaglig indsats kan medvirke til, at du kommer endnu bedre igennem dit genoptræningsforløb hos os.

VI HAR KOMPENTENCERNE!

 

Du skal have mest muligt ud af din genoptræning, og vi strækker os langt for, at du kommer bedst muligt ud på den anden side. Udover at din træning primært har et sigte på fysisk forbedring, vil et forløb hos os, også være kendetegnet ved:

  • At vi altid udfører en grundig forundersøgelse for at vurdere din nuværende tilstand og identificere specifikke områder, der kræver fokus under din genoptræning hos os.
  • At du træner med erfarne fysioterapeuter, der har specialiseret sig i neurologisk genoptræning. 
  • At vi holder os opdateret på den nyeste viden indenfor neurologisk genoptræning, og inddrager relevant teknologi, hvis det kan gøre en forskel. Hos Neurofyssen anvender vi bl.a. genoptræningsrobotten ROBERT, Litegait (vægtaflastet gangtræning) og BlazePods.
  • At du oplæres i træningsprincipperne, så du bliver i stand til at mestre din egen træning. En nødvendig forudsætning for at du og din familie bliver mindst muligt påvirket af din nye livssituation.
  • At vi inddrager dine pårørende i det omfang, det findes relevant for din rehabilitering.
  • At vi inddrager relevante tværfaglige aktører. Neurofyssen samarbejder bl.a. med bandagist, talepædagog, neuropsykolog og ergoterapeut.
  • At vi samarbejder med kommunen, og ved behov, tages der kontakt til visitatorer, terapeuter, læger, hjerneskadekoordinatorer m.fl. 

Brug for hjælp?

Scroll to Top