fbpx

Sclerose

Konditionstræning kan indgå i sclerose genoptræningen.

I Danmark lever over 16.500 mennesker med diagnosen Multipel Sclerose. Af disse er ca. 2/3 kvinder. Antallet af mennesker i Danmark med sclerose er stigende, hvilket dels skyldes, at flere får sygdommen og dels, at man nu om dage lever betydeligt længere med sygdommen.

Sclerose er en autoimmun sygdom, som nedbryder dele af nervecellerne. Det betyder, at nerverne ikke kan kommunikere ordentligt, og det viser sig i form af forskellige symptomer. Der findes tre forskellige former for multipel sclerose: Attakvis, primær progressiv og sekundær progressiv sclerose.

De hyppigste symptomer er træthed eller mathed i kroppen, usikker balance, nedsat kraft i arme og ben, føleforstyrrelser eller prikken i dele af kroppen. Derudover oplever mange mennesker også mentale og kognitive påvirkninger. Generelt er der stor variation i hvilke symptomer der opleves. Nogle mennesker med sclerose mærker i lange perioder næsten ikke noget til sygdommen. Andre plages af adskillige symptomer og følgevirkninger, som har stor indvirkning på deres hverdagsliv.

Du kan finde mere viden om Sclerose på Scleroseforeningens hjemmeside.

sclerose Genoptræning

Uafhængigt af din nuværende situation og sværhedsgraden af sclerosen, vil relevant fysisk træning oftest kunne gøre en mærkbar forskel for dig. For nogle kan den fysiske træning give en betydelig bedring, mens andre, i nogen udstrækning, kan undgå yderlig tilbagegang af deres funktionsniveau.

Vi planlægger altid træningen, så vi tager hensyn til din dagsform/dit energiniveau samt hverdagsliv i øvrigt. I nogle tilfælde kan det måske være en fordel, at genoptræningen foregår hjemme hos dig, så du slipper for at bruge energi på andet end selve træningen.

VI HAR KOMPENTENCERNE!

 

Du skal have mest muligt ud af din genoptræning, og vi strækker os langt for, at du kommer bedst muligt ud på den anden side. Udover at din træning primært har et sigte på fysisk forbedring, vil et forløb hos os, også være kendetegnet ved:

  • At vi altid udfører en grundig forundersøgelse for at vurdere din nuværende tilstand og identificere specifikke områder, der kræver fokus under din genoptræning hos os.
  • At du træner med erfarne fysioterapeuter, der har specialiseret sig i neurologisk genoptræning. 
  • At vi holder os opdateret på den nyeste viden indenfor neurologisk genoptræning, og inddrager relevant teknologi, hvis det kan gøre en forskel. Hos Neurofyssen anvender vi bl.a. genoptræningsrobotten ROBERT, Litegait (vægtaflastet gangtræning) og BlazePods.
  • At du oplæres i træningsprincipperne, så du bliver i stand til at mestre din egen træning. En nødvendig forudsætning for at du og din familie bliver mindst muligt påvirket af din nye livssituation.
  • At vi inddrager dine pårørende i det omfang, det findes relevant for din rehabilitering.
  • At vi inddrager relevante tværfaglige aktører. Neurofyssen samarbejder bl.a. med bandagist, talepædagog, neuropsykolog og ergoterapeut.
  • At vi samarbejder med kommunen, og ved behov, tages der kontakt til visitatorer, terapeuter, læger, hjerneskadekoordinatorer m.fl. 

Brug for hjælp?

Scroll to Top