fbpx

Blodprop i hjernen / Hjerneblødning

Elterapi anvendes i genoptræning af underarm efter blodprop i hjernen.

Blodprop i hjernen og hjerneblødning er to hjernesygdomme som også går under fællesbetegnelsen apopleksi eller slagtilfælde. Ca. 85% af alle apopleksier skyldes en hjerneblodprop og ca. 15% en hjerneblødning.  Hvert år rammes ca. 12.500 danskere af apopleksi – unge såvel som gamle, men forekommer dog oftest hos ældre. 85% af de ramte er således over 60 år. Ca. 75.000 danskere lever med diagnosen apopleksi.

Symptomer som oftest ses efter blodprop i hjernen eller hjerneblødning er:

 • Lammelser i arme eller ben, sædvanligvis kun i den ene side.
 • Nedsat følelse i ansigt, arme eller ben.
 • Talebesvær (afasi).
 • Synkebesvær.
 • Påvirkning af synet.
 • Nedsat opmærksomhed til den ene side.
 • Træthed

Generelt kan der være store variationer i symptomernes sværhedsgrad. Nogle er meget tydelige, og andre næsten usynlige. Fælles for dem er, at det kan påvirke dit funktionsniveau væsentligt.

Er du eller dine pårørende blevet ramt, så kan der være hjælp at hente, hvis man melder sig ind i Hjernesagen eller Hjerneskadeforeningen.

Genoptræning efter apopleksi

Der er masser af fællestræk ved de symptomer, der kan opstå efter en apopleksi, men to skader er ikke ens, også selvom man f.eks. er ramt i samme side. Vi er hver især individuelle individer og man kan derfor ikke sammenligne sig selv med andre. Nogle responderer godt på én form for træning, og andre på en anden, og det er derfor vigtigt at træningen tilpasses den enkelte.

Selve træningen tager derfor udgangspunkt i de udfordringer, du oplever i din hverdag, såsom rejse-sætte sig, spise, klare toiletbesøg, gå på trapper, gå eller måske løbe. Med målrettet og specialiseret terapeutisk genoptræning er der en væsentlig større sandsynlighed for, at du, efter en hjerneskade, opnår en højere funktionsevne. 

Forskning viser, at hjernen er i stand til at lave nye forbindelser, som kan tage over for nogle af de skadede områder. Vores hjerne er således formbar eller plastisk, og det er derfor muligt at lære nyt igennem hele livet. For at hjernen eksempelvis kan genindlære evnen til bevægelse i den ramte arm eller det ramte ben, kræver det RIGTIG MANGE repetitioner. Mange repetitioner stimulerer gendannelse af hjernens netværk. Dermed bedres evnen til at styre kroppen, så du igen kan spise, gå og klare hverdagens opgaver.

Hvis man omvendt ikke genoptræner, eller ens genoptræning er mangelfuld viser forskningen, at risikoen for yderligere tilbagegang i de tilbageværende funktioner stiger, idet man mister yderligere styrke, når man ikke bevæger sig tilstrækkeligt. 

VI HAR KOMPENTENCERNE!

 

Du skal have mest muligt ud af din genoptræning, og vi strækker os langt for, at du kommer bedst muligt ud på den anden side. Udover at din træning primært har et sigte på fysisk forbedring, vil et forløb hos os, også være kendetegnet ved:

 • At vi altid udfører en grundig forundersøgelse for at vurdere din nuværende tilstand og identificere specifikke områder, der kræver fokus under din genoptræning hos os.
 • At du træner med erfarne fysioterapeuter, der har specialiseret sig i neurologisk genoptræning. 
 • At vi holder os opdateret på den nyeste viden indenfor neurologisk genoptræning, og inddrager relevant teknologi, hvis det kan gøre en forskel. Hos Neurofyssen anvender vi bl.a. genoptræningsrobotten ROBERT, Litegait (vægtaflastet gangtræning) og BlazePods.
 • At du oplæres i træningsprincipperne, så du bliver i stand til at mestre din egen træning. En nødvendig forudsætning for at du og din familie bliver mindst muligt påvirket af din nye livssituation.
 • At vi inddrager dine pårørende i det omfang, det findes relevant for din rehabilitering.
 • At vi inddrager relevante tværfaglige aktører. Neurofyssen samarbejder bl.a. med bandagist, talepædagog, neuropsykolog og ergoterapeut.
 • At vi samarbejder med kommunen, og ved behov, tages der kontakt til visitatorer, terapeuter, læger, hjerneskadekoordinatorer m.fl. 

Brug for hjælp?

Scroll to Top