fbpx

Inkomplet rygmarvsskade

Træningsøvelse for hoftebøjere ved inkomplet rygmarvsskade.

Det anslås, at der lever ca. 6.000 mennesker med en rygmarvsskade i Danmark. Ved en komplet rygmarvsskade er rygmarven helt beskadiget. Dette medfører fuldstændig lammelse i kroppen under skaden. Man er tetraplegiker, hvis rygmarvsskaden sidder i halsregionen, og paraplegiker, hvor skaden sidder under halsregionen.

Hvis en rygmarvsskade derimod er inkomplet, er rygmarven kun delvist beskadiget. Symptomerne er ikke så omfattende som ved en komplet rygmarvsskade, og der kan f.eks. være mulighed for at bevare en stand- eller gangfunktion. 

Genoptræning efter inkomplet rygmarvsskade

En rygmarvsskade kan ikke helbredes, men ved en inkomplet skade vil der, i nogen grad, være et potentiale for bedring af funktioner. Vi henvender os bl.a. til dig, der har overstået første stadie af din rehabilitering ved f.eks. Klinik for Rygmarvsskader. Herefter vil din genoptræning ofte fortsætte i kommunalt regi eller hos PTU (Specialhospitalet) i Rødovre. Neurofyssen giver dig mulighed for, at supplere denne træning yderligere med henblik på at maksimere din træningsintensitet.

VI HAR KOMPENTENCERNE!

 

Du skal have mest muligt ud af din genoptræning, og vi strækker os langt for, at du kommer bedst muligt ud på den anden side. Udover at din træning primært har et sigte på fysisk forbedring, vil et forløb hos os, også være kendetegnet ved:

  • At vi altid udfører en grundig forundersøgelse for at vurdere din nuværende tilstand og identificere specifikke områder, der kræver fokus under din genoptræning hos os.
  • At du træner med erfarne fysioterapeuter, der har specialiseret sig i neurologisk genoptræning. 
  • At vi holder os opdateret på den nyeste viden indenfor neurologisk genoptræning, og inddrager relevant teknologi, hvis det kan gøre en forskel. Hos Neurofyssen anvender vi bl.a. genoptræningsrobotten ROBERT, Litegait (vægtaflastet gangtræning) og BlazePods.
  • At du oplæres i træningsprincipperne, så du bliver i stand til at mestre din egen træning. En nødvendig forudsætning for at du og din familie bliver mindst muligt påvirket af din nye livssituation.
  • At vi inddrager dine pårørende i det omfang, det findes relevant for din rehabilitering.
  • At vi inddrager relevante tværfaglige aktører. Neurofyssen samarbejder bl.a. med bandagist, talepædagog, neuropsykolog og ergoterapeut.
  • At vi samarbejder med kommunen, og ved behov, tages der kontakt til visitatorer, terapeuter, læger, hjerneskadekoordinatorer m.fl. 

 

Brug for hjælp?

Scroll to Top