fbpx

Hjernetumor

Genoptræning af arm efter hjerneskade på grund af hjernetumor.

Hjernetumor opstår hos cirka 1.560 personer om året i Danmark. Ca. 15.000 lever med diagnosen, næsten 2/3 af dem er kvinder. Der findes mange typer af hjernetumorer med meget forskellige forløb. 

En hjernetumor kan give forskellige symptomer, afhængig af hvor den sidder, og hvilken del af hjernen den trykker på. Nogle oplever f.eks. at få fysiske forandringer som lammelser, føleforstyrrelser og problemer med balancen. Nogle fysiske funktioner kan trænes op, så de bliver som før, i andre tilfælde fokuseres i stedet på kompenserende teknikker og strategier.

Du kan læse mere specifikt om hjernetumorer på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Er du eller dine pårørende blevet ramt, så kan der være hjælp at hente, hvis man melder sig ind i Hjernesagen eller Hjerneskadeforeningen.

Genoptræning efter hjernetumor

Træning hos os skal fortrinsvis ses som et supplement til det kommunale genoptræningstilbud med henblik på at din træningsintensitet maksimeres. Forskningen peger netop på, at intensiv træning er afgørende for at opnå et højere funktionsniveau. 

Særligt ved genoptræning efter hjernetumorer kan det være svært at opretholde intensiteten i træningen. Ofte er man sideløbende i et intenst forløb med kræftbehandling såsom kemo- eller stråleterapi. Disse behandlinger er kendt med forskellige bivirkninger og nedsat energiniveau er ofte en af dem. Det kan derfor være relevant, at den supplerende træning, i en periode, foregår hjemme hos dig. På den måde kan du spare tid og energi på transport frem og tilbage til klinikken.

Selve træningen tager udgangspunkt i de udfordringer, du oplever i din hverdag, såsom rejse-sætte sig, spise, klare toiletbesøg, gå på trapper, gå eller måske løbe. Med målrettet og specialiseret terapeutisk genoptræning er der en væsentlig større sandsynlighed for, at du, efter en hjerneskade, opnår en højere funktionsevne. 

Forskning viser, at hjernen er i stand til at lave nye forbindelser, som kan tage over for nogle af de skadede områder. Vores hjerne er således formbar eller plastisk, og det er derfor muligt at lære nyt igennem hele livet. For at hjernen eksempelvis kan genindlære evnen til bevægelse i den ramte arm eller det ramte ben, kræver det RIGTIG MANGE repetitioner. Mange repetitioner stimulerer gendannelse af hjernens netværk. Dermed bedres evnen til at styre kroppen, så du igen kan spise, gå og klare hverdagens opgaver.

Hvis man omvendt ikke genoptræner, eller ens genoptræning er mangelfuld viser forskningen, at risikoen for yderligere tilbagegang i de tilbageværende funktioner stiger, idet man mister yderligere styrke, når man ikke bevæger sig tilstrækkeligt. 

VI HAR KOMPENTENCERNE!

 

Du skal have mest muligt ud af din genoptræning, og vi strækker os langt for, at du kommer bedst muligt ud på den anden side. Udover at din træning primært har et sigte på fysisk forbedring, vil et forløb hos os, også være kendetegnet ved:

  • At vi altid udfører en grundig forundersøgelse for at vurdere din nuværende tilstand og identificere specifikke områder, der kræver fokus under din genoptræning hos os.
  • At du træner med erfarne fysioterapeuter, der har specialiseret sig i neurologisk genoptræning. 
  • At vi holder os opdateret på den nyeste viden indenfor neurologisk genoptræning, og inddrager relevant teknologi, hvis det kan gøre en forskel. Hos Neurofyssen anvender vi bl.a. genoptræningsrobotten ROBERT, Litegait (vægtaflastet gangtræning) og BlazePods.
  • At du oplæres i træningsprincipperne, så du bliver i stand til at mestre din egen træning. En nødvendig forudsætning for at du og din familie bliver mindst muligt påvirket af din nye livssituation.
  • At vi inddrager dine pårørende i det omfang, det findes relevant for din rehabilitering.
  • At vi inddrager relevante tværfaglige aktører. Neurofyssen samarbejder bl.a. med bandagist, talepædagog, neuropsykolog og ergoterapeut.
  • At vi samarbejder med kommunen, og ved behov, tages der kontakt til visitatorer, terapeuter, læger, hjerneskadekoordinatorer m.fl. 

Brug for hjælp?

Scroll to Top